Svátek má: Maxmilián|Maxim

Zprávy

Velikost textu:

Opakovaná lež: Kdo by dělal práci, kterou nikdo nechce? Přece migranti!

Opakovaná lež: Kdo by dělal práci, kterou nikdo nechce? Přece migranti!

Mainstream a akademická obec nám neustále říkají, že bez těchto neevropských imigrantů by mnoho pracovních míst nebylo obsazeno, zůstalo by mnoho volných pracovních míst, což by poškodilo naši obchodní strukturu a ekonomiku obecně.

Ilustrační foto
20. září 2019 - 06:20

„Kdo bude čistit koupelny?" Říkají nám. Nebo se ptají „kdo by pracoval v našich nákupních centrech nebo veřejných staveništích? Kdo by řídil naše autobusy nebo vlaky? Jedná se o zjevný klam, na který však vzhledem k tomu, co vidíte, snadno dojde sluchu u většiny, píšese nawebu Defend Europa.

Ti, kteří rozumí ekonomii, vědí, že to, co vidíte, je často důležitější než to, co nevidíte. Nyní, když například chodíme kolem našich nákupních center nebo poblíž veřejného staveniště, stěží vidíme, jak rodilí Evropané pracují, takže nejbližší věcí je myslet si, že „bez těchto mimoevropských pracovníků by byl nedostatek pracovních sil.

Zaprvé, trh se samoreguluje: v případě nedostatku práce v určitém zaměstnání si zaměstnavatel uvědomí, že musí za tuto práci zvýšit plat. Za druhé, mimoevropští pracovníci přicházejí, aby tlačili na snižování mezd a snižují mzdy. Pochází z chudších zemí a je jasné, že snadno přijímají naši minimální mzdu, která bude pro ně vždy vyšší než to, co dříve vydělávali. Zatřetí, v neposlední řadě je důležité poznamenat, že několik zemí bohatších než většina západoevropských zemí, které z různých důvodů nemají prakticky žádné přistěhovalce (jako je Japonsko nebo Island), nemají volná pracovní místa ve stavebnictví, službách nebo veřejné dopravě.Podle lži „Evropané nechtějí tato pracovní místa“, z větší části by je Japonci nebo Islanďané také nechtěli. A přestože jsou mnohem vzdělanější a v japonském případě s nejvyšším podílem inteligence na světě. Není však nikde uváděno, že by v Japonsku byl nedostatek služebných nebo zedníků. Zaměstnavatelé jednoduše zaplatí to, co trh vyžaduje, aby jejich pracovní místa byla obsazena.

Je nutné odstranit tento klamný ekonomický a liberalistický argument. I kdyby Evropané nechtěli „čistit koupelny“, nebyl by to důvod dovážet miliony neevropanů, aby jim konkurovali. Ale to není ani pravda, protože po mnoho desetiletí mnoho jihoevropanů v severozápadních evropských zemích dělalo tento druh práce. Jako Islanďané a Japonci, kteří tak jednoduše pokračovali, protože neotevřeli dveře masivnímu přistěhovalectví.


Existuje také další faktor, který se má vypořádat s tímto problémem, který přesahuje zákon nabídky a poptávky, kterým je nadcházející 4.průmyslová revoluce nebo automatizace nekvalifikovaných pracovních míst / opakující se práce. Automatizace již ohrožuje 25% pracovních míst ve Spojených státech, 10% pracovních míst ve Spojeném království a další podobná  procenta jsou ve většině evropských zemí, což nám zanechává obrovskou masu nekvalifikovaných  přistěhovalců bez práce a bez větších vyhlídek na nalezení odpovídajícího zaměstnání, a tím se vytváří  ještě větší rozpor a nepřátelství mezi nimi a obyvateli jejich hostitelských zemí.

(rp,prvnizpravy.cz,defenseeurope,foto:arch.)